Το σχολείο διαθέτει 2 εργαστήρια Πληροφορικής εξοπλισμένα με σύγχρονους υπολογιστές και 1 εργαστήριο Φυσικής.