Πολιτιστικό πρόγραμμα  "Η σχολική μας ιστοσελίδα"

Το πρόγραμμα υλοποίησε η εκπαιδευτικός Γαλανάκη Χαρά ΠΕ19 με  μαθητές του σχολείου.