Εκπαιδευτικό υλικό για τη Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου - από τη Φιλόλογο κ. Ευαγγελία Σερδάκη

1. Βοηθητικό υλικό για τη σύνδεση των προτάσεων και των παραγράφων

2. Επανάληψη - Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου

3. Ενότητα 1η : θεωρία, κείμενα και ασκήσεις

4. Ενότητα 2η : Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις : ειδικές, βουλητικές, ενδοιαστικές

5. Μια σύντομη ματιά στις δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις

6. Ονοματικές και επιρρηματικές προτάσεις - φύλλο εργασίας

7. Επιχειρηματολογία - διατύπωση αιτιολογημένων κρίσεων

8. Διατύπωση αιτιολογημένων κρίσεων - ασκήσεις

9. Πώς διατυπώνουμε τις δικές μας αιτιολογημένες κρίσεις

10. Δραστηριότητες παραγωγής λόγου

11. Ενότητα 3η - οι πλάγιες ερωτηματικές προτάσεις

12. Ευθύς και πλάγιος λόγος - ασκήσεις

13. Ενότητα 3η - φύλλο εργασίας

14. Κείμενο - μαρτυρία : Ποια είναι η χώρα μου ;

15. Ενότητα 4η: οι αναφορικές προτάσεις - θεωρία και ασκήσεις

16. 4η ενότητα - φύλλο εργασίας

17. Ενότητα 5η- τελικές και αιτιολογικές προτάσεις

18. Τελικές και αιτιολογικές προτάσεις - φύλλο εργασίας

19. Ενότητα 5η - διδακτική πρόταση

20. Ενότητα 6η - χρονικές προτάσεις : θεωρία και φύλλο εργασίας

21.Οι υποθετικές προτάσεις

22.Ενότητα 7η - οι αποτελεσματικές και εναντιωματικές - παραχωρητικές προτάσεις