Το σχολικό έτος 2014-15 (τον Απρίλιο) μαθητές από τη Β' και Γ' τάξη του σχολείου πραγματοποίησαν εκπαιδευτική εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος "Ο ήχος της Πόλης".