Εξαιρετικά επείγον - Προθεσμία: Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων