Τη φετινή σχολική χρονιά δημιουργήθηκε και εκδόθηκε  ένα φυλλάδιο με πληροφορίες για: την ιστορία του σχολείου, ενδεικτικά  προγράμματα και δράσεις  που υλοποιήθηκαν το τρέχον και τα παρελθόντα σχολικά έτη, σχολικές εκδρομές, εκδηλώσεις, καθώς και διακρίσεις του σχολείου μας. Η έκδοση του φυλλαδίου χρηματοδοτήθηκε από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+.

Εξώφυλλο                           Σώμα κειμένου