Η θεματική εβδομάδα θα υλοποιηθεί στο σχολείο μας από 8-12 Μαΐου 2017

 

Το πρόγραμμα της θεματικής εβδομάδας